Hjelp BedriftHent ut rapporter

Hent ut rapporter

I denne fanen kan du laste ned en regnskapsrapport som viser en fullstendig oversikt over alle leieforhold bedriften har betalt for, med nedbrytning på kostnadskategorier og avgifter. Dette gjelder også klimarapporter.

For å laste ned rapportene går du til fanen "Rapporter" og velger "Eksporter".

Dersom du i tillegg ønsker salgsdokument, er det to ulike måter:

  • Dersom bedriften har betalingskort kan du finne salgsdokumentet som kvittering på hvert enkelt leieforhold.
  • Dersom bedriften har fakturaavtale er fakturaen det offisielle salgsdokumentet.