If Skadeforsikring

Kaskoforsikring inntil kr 1 000 000,-

Sammendrag av forsikringsvilkår.

Korttidsforsikring ved motorvognutleie. Gjelder for personbil inntil 3500 kg.

Vilkårene består av ett hovedvilkår for motorvogn (MOT1-8), samt ett særvilkår 275 som tilpasser standardvilkåret til denne spesielle forsikringsdekningen.

Hva er forsikret?

 • Bil med ekstra sett vanlige hjul, forsikringssum inntil 1 000 000 kr
 • Ladekabel til elbil og ladbar hybrid
 • Sikkerhetsutstyr f.eks. barnestol
 • Fast montert tilleggsutstyr inntil kr 20 000
 • Bagasje inntil kr 10 000

Hvilke skadesituasjoner erstattes av forsikringen?

Ansvar

 • Personskade på fører og passasjer
 • Skade på personer utenfor kjøretøyet
 • Skade påført bygninger og andre gjenstander
 • Skade påført andre kjøretøyer

Delkasko

 • Brannskade
 • Eksplosjon, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag
 • Smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning
 • Tyveri av selve kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet
 • Skade som kjøretøyet blir påført i forbindelse forsøk på tyveri av kjøretøyet
 • Glassruteskader - knusing og sprekker - samt skade på glasstak
 • Veihjelp ved driftsstopp, tomt driftsbatteri, utelåsing, sykdom eller ulykke.

Kasko

 • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • Fylling av feil type drivstoff
 • Andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse
 • Leiebil inntil 10 dager mens egen bil står på verksted for reparasjon. Uttak av leiebil må avtales med Selskapet på forhånd.

Hvilken egenandel må leietaker betale?

 • Ansvarsskader 12.000,-
 • Brannskade 12.000,-
 • Tyveriskade 12.000,-
 • Skade på glassrute/glasstak 2.000,- (0,- egenandel for skade fra steinsprut som kan repareres)
 • Veihjelp 500,-
 • Kasko skader for øvrig 12.000,-

(Er det kjøpt egenandelsforsikring, reduseres egenandel ut fra hva som fremkommer i avtalen.)

Kan erstatningen bli redusert eller avslått?

I noen tilfeller vil Selskapet kunne kreve regress fra leietaker. De vanligste tilfellene er:

 • Forsett - skade påført med vilje av eier eller bruker
 • Grov uaktsomhet
 • Promillekjøring
 • Brudd på en sikkerhetsforskrift. (I forsikringsbeviset er det opplistet de sikkerhetsforskrifter som gjelder.)
 • At kjøretøyet er brukt på lukket bane til annet enn glattkjøring/førerkortopplæring ved autorisert trafikkskole, KNA, NAF eller MA.

Viktig å vite

Bonus

Det opparbeides ikke bonus ved å ha bilen forsikret i denne ordningen. Derfor vil det heller ikke være bonustap ved skade.

Grovt uaktsom kjøring/regress

Dette kan føre til at du også helt eller delvis må betale skader påført andre enn deg selv, f.eks. motpartens kjøretøy ved en kollisjon. (Dette kalles regress).

Skader under egenandel

Ved småskader som er under egenandel blir leietaker bare belastet med totalkostnaden (reparasjonskostnaden + leiebilkostnad), ikke full egenandel.

Egenandelsforsikring

(Må kjøpes separat før inngåelse av avtale) Har leietaker kjøpt egenandelsforsikring så reduseres standard egenandel til det som fremkommer av avtalen.

Last ned forsikringsvilkår