Ledige stillinger

Vi i Hyre er brennende opptatt av teknologi og deler alle en visjon om en fremtid der ingen trenger å eie egen bil i byene. Hver dag utfordrer vi hvordan vi forflytter oss i og ut av byene, mot en fremtid vi tror består av delte, selvkjørende elektriske biler.

Om du også deler denne visjonen må du gjerne sende en åpen søknad til careers@hyre.no.