Personvern­erklæring

Introduksjon

For at vi skal kunne levere våre tjenester, og oppfylle våre lovpålagte plikter, må vi behandle personopplysninger om våre kunder (kundedata). Hyre, ved øverste administrative leder, er behandlingsansvarlig, og plikter å påse at personopplysningene behandles i samsvar med relevant lovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR), veitrafikkloven (kontrollere førerrett), regnskapsloven (dokumentere utlegg og grunnlag for faktura) og markedsføringsloven. I det følgende vil vi beskrive hvordan vi behandler kundedata, og hvilke rettigheter du har i den forbindelse.

Dersom du har spørsmål, eller vil utøve dine rettigheter som registrert, så kan du kontakte oss på hei@hyre.no. Du har for øvrig rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger.

Hvorfor og hvordan vi samler inn kundedata

Når du oppretter profil vil vi registrere opplysninger om ditt navn og fødselsnummer, telefonnummer, betalingskort og e-postadresse. Formålet med behandlingen av disse kundedataene er at vi skal kunne oppfylle avtalen vi har med deg og våre lovpålagte forpliktelser. Ved tvil vedrørende din førerrett (for eksempel hvis den ikke er registrert hos Statens Vegvesen) kan vi også samle inn et bilde av ditt førerkort.

Når du leier et kjøretøy vil vi videre registrere din kjørehistorikk, som inneholder informasjon om leietidspunkt, leiebeløp, GPS-punkter for bilen under kjøreturen (pr. minutt), bompasseringer, fylling av drivstoff og kilometer kjørt. Formålet er å beregne hvor mye du skal betale til oss for leieperioden, samt å vise deg hvor du kan hente kjøretøyet. Når du bruker appen benytter vi nyeste posisjon fra telefonen din til å yte bedre kundeservice i øyeblikket, og lagrer ingen posisjonshistorikk.

Vi benytter også din kundedata som beskrevet over i vår kommunikasjonen med deg i app, e-post og SMS, som er direkte knyttet til å kunne levere tjeneste. Herunder bestillingsbekreftelser, forsikringsbevis, tidsrelevante varsler knyttet til leieforholdets varighet, kvitteringer og fakturaer. Dersom du har samtykket til det vil vi også sende deg informasjon om varer og tjenester som kan være fordelaktig for deg gjennom e-post eller app.

Vi behandler også data for å bedre forstå behovene dine og videreutvikle tjenesten vår. Det juridiske grunnlaget for dette er vår legitime interesse i å forbedre tjenestene våre, da vi vurderer konsekvensene av denne behandlingen til ikke å være vesentlig for deg. Vi begrenser bruk av personopplysninger så langt det er praktisk mulig, anonymiserer data og vurderer virkningen av slik behandling for å begrense virkningen av en slik behandling.

Eksempler på bruk av data til statistikk eller utviklingsformål:

  • Innsamling og analyse av data for å bedre forstå bruken av tjenesten vår, slik at vi bedre kan tilpasse innholdet og gjøre brukeropplevelsen bedre. Det kan være gjennomføring av brukerundersøkelse, (elektronisk eller telefon) som et nettskjema eller innspill mottatt på eget initiativ gjennom telefon eller chat.
  • Bruk av statistiske data for å bedre forstå hvordan tjenesten vår blir brukt og for å gruppere brukere med lignende karakteristikk. Det kan være basert på kjøremønster, antall leieforhold, type biler brukt, generell posisjon, alder eller andre data som hjelper oss med å bedre forstå hvordan brukere som deg bruker tjenesten vår. I slike tilfeller aggregeres data slik at du ikke er personlig identifiserbar. Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.
  • Bruk av data til å feilsøke eller rette opp i feil du måtte treffe på.

Eksempler på bruk av data til å levere tjenesten vår:

  • Sjekk av førerrett for å kunne gjennomføre et lovlig leieforhold.
  • Fakturering, kredittsjekk og betalingsinformasjon for å kunne gjennomføre betaling.
  • Bruk av data underveis i en booking som f.eks din siste posisjon fra mobilen din. Dette gjør vi for å kunne hjelpe deg med navigasjon, og feilsøking i kundesupport.
  • Loggføring og behandling av kundehenvendelser (elektronisk eller telefon) for å kunne hjelpe deg om du står fast eller har spørsmål.
  • Monitorering av kjøreadferd og benyttelse av dette til å advare eller utestenge brukere for brudd på vegtrafikkloven

Hvorvidt vi overfører personopplysningene til tredjeland

Hyre lagrer og behandler data hovedsakelig i Norge og innen EU/EEA, men i noen tilfeller har vi samarbeid med partnere utenfor EU/EEA, herunder referert til som tredjeland. I slike situasjoner tar vi ekstra forbehold for å sikre at data blir behandlet i henhold til våre standarder gjennom tiltak som bruk av EU standardavtaler som sikrer overføring av data til tredjeland, eller ved overføring av data til land som er forhåndsgodkjent av EU.

Hvem vi leverer ut personopplysningene til

Hyre selger ikke personopplysninger til tredjepart. Vi vil kun gi tredjeparter tilgang til dine personopplysninger dersom det er nødvendig for å kunne administrere ditt kundeforhold, for eksempel til forsikringsselskap i forbindelse med forsikringsoppgjør, markedsføringsøyemed eller for analyseformål, eller for å kunne levere deg personlig tilpasset innhold hos oss. Dersom du har samtykket til det kan opplysningene brukes til å gi deg tilpasset innhold hos andre nettsteder. Tilgang til dine personopplysninger for tredjeparter kan også gis dersom du har samtykket til dette.

Hyre bruker tredjepartsverktøy for å levere tjenestene våre, og opplysninger blir derfor delt med disse. De leverer da tjenester på vegne av Hyre, og har ikke lov til å bruke informasjonen til noe annet enn å hjelpe oss å levere den beste tjenesten vi kan. Dette er blant annet Mandrill og Intercom.

Dette er en liste over tredjeparter som mottar og behandler persondata på vegne av Hyre AS:

Tredjeparts databehandlerFormålDatalagring

Statens Vegvesen

Verifisere førerrett.

Innenfor EU/EEA

If Skadeforsikring

Gjennomføre og sikre rett forsikringsoppgjør.

Innenfor EU/EEA

Stripe

Betalingsleverandør for å gjennomføre sikker betaling

Innenfor EU/EEA

Tripletex

Betalings- og regnskapsleverandør for å gjennomføre sikker betaling og fakturering

Innenfor EU/EEA

Intercom

Tjeneste for å kunne levere kundeservice via e-post, chat og andre elektroniske kilder.

Utenfor EU/EEA

Creditsafe

Kredittsjekk av kunder

Innenfor EU/EEA

Mailchimp/Mandrill

Tjeneste for utsendelse av e-poster

Utenfor EU/EEA

BigQuery

Tjeneste for førstepartsanalyse (dataen er kryptert og kun Hyre kan lese den)

Innenfor EU/EEA

AWS

Lagring og prosessering av data i forbindelse med drift av tjenesten (dataen er kryptert og kun Hyre kan lese den)

Innenfor EU/EEA

Signicat

Gjennomføre autentisering for innlogging til tjenesten

Innenfor EU/EEA

Google Workspace

Tjenester for å sende e-post med kunder, samt applikasjoner som Google Sheets, Docs og Slides (dataen er kryptert og kun Hyre kan lese den)

Innenfor og utenfor EU/EEA

Hyre AB (Sverige), Hyre ApS (Danmark) og andre datterselskaper som kan finnes i fremtiden

Tilby kundeservice og drift som er delt på konsern-nivå

Innenfor EU/EEA

Kundedata vil også bli utlevert til offentlige myndigheter, hvis det er nødvendig for at Hyre skal kunne overholde sine rettslige forpliktelser, f.eks med et utleveringspålegg fra politiet.

Hvor lenge vi behandler personopplysningene

Hyre sletter personopplysningene så snart lagring ikke lenger anses nødvendig for formålet de er innhentet for, og når de heller ikke er nødvendig å lagre i henhold til lov (f.eks. lokale regnskapsforskrifter) eller for at Hyre skal kunne besvare reklamasjoner eller krav. Vi vil slette personopplysningene dine når det ikke lenger er noen juridiske eller forskriftsfestede krav eller legitime forretningsformål som tilsier at vi må beholde dem.

Hvilke rettigheter du har

Du har alltid rett til:

Rett til innsyn

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har om deg og hvordan vi behandler dem. Du vil kunne se det meste av disse opplysningene under Innstillinger i appen. Dersom du ønsker en fullstendig oversikt over alle personopplysninger kan du bestille en full eksport via brukeren din i appen.

Rett til endring

Vi trenger oppdatert og riktig informasjon om deg for å kunne levere tjenesten vår på en god måte. Du skal derfor kunne kreve at vi retter den opp dersom den skulle være feil. De fleste opplysninger kan du selv endre via profilen din i appen, eller så kan du når som helst be oss om å rette opp din informasjon ved å sende mail til hei@hyre.no.

Rett til begrense behandling

Du har rett til å reservere deg mot behandlingen av dine personopplysninger som er basert på våre legitime interesser. Du kan gjøre dette ved å reservere deg mot personlig tilpasning og markedsføringskommunikasjon ved å kontakte oss på hei@hyre.no.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få tilsendt personopplysninger vi har om deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Hvis du ønsker dette kan du bestille en full eksport via brukeren din i appen.

Angrerett

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til at vi kan behandle dine data i tilfeller der samtykket er grunnen til at vi behandler dem. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på hei@hyre.no.

Rett til å bli glemt

Du alltid kan slette dine brukerdata eller kontoen din hos oss. Dette gjøres direkte under Innstillinger i appen. I et slikt tilfelle slettes personopplysningene dine innen 30 dager, med unntak av data vi er pålagt å lagre av andre grunner (f.eks. for å overholde lokale regnskapsbestemmelser).

Rett til å klage

Dersom du mener vi bryter personvernlovgivningen, eller at vi ikke handler i samsvar med det som er beskrevet her kan du ta direkte kontakt med oss eller ditt lokale datatilsyn. Les mer på www.datatilsynet.no.

Informasjonskapsler

Hyre.no og vår app bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er en tekststreng som blir lagret på din PC eller mobile enhet når du besøker hyre.no eller bruker vår app. Dersom du ikke ønsker å tillate bruk av informasjonskapsler, kan du sørge for dette ved å endre innstillingene i nettleseren eller på enheten din. De informasjonskapslene som benyttes er funksjonalitetsrelaterte kapsler som husker valgene du gjør på vårt nettsted for å kunne forbedre din opplevelse, samt ytelsesrelaterte kapsler som tillater oss å forstå hvordan du bruker vårt nettsted. Denne informasjonen hjelper oss å forbedre nettstedet og applikasjonen slik at vi kan tilby deg en best mulig opplevelse.

Tredjepartsleverandører, inkludert Google, Meta og Snapchat, bruker også målrettede informasjonskapsler og anonyme identifikatorer på hyre.no og i app til å vise annonser basert på dine besøk på denne og andre nettsteder. Disse er plassert på vårt nettsted og i vår app med vår tillatelse, og kun dersom du aktivt har samtykket til dette. Hyre benytter seg av remarketing, målrettet markedsføring på demografi og lokasjon og andre typer interessebasert markedsføring gjennom Google, Meta, og Snapchat.

Tredjepart partnereFormålDatalagring

Meta Pixel

Brukt for å levere rettet markedsføring i deres kanaler, samt optimalisering av annonser.

Innenfor og utenfor EU/EEA

Snap Pixel

Brukt for å levere rettet markedsføring i deres kanaler, samt optimalisering av annonser.

Innenfor og utenfor EU/EEA

LinkedIn Pixel

Brukt for å levere rettet markedsføring i deres kanaler, samt optimalisering av annonser.

Innenfor og utenfor EU/EEA

Google Tag Manager

Brukt for å levere rettet markedsføring i deres kanaler, samt optimalisering av annonser.

Innenfor og utenfor EU/EEA

Personalisering

For å kunne gjøre tjenesten vår best mulig personaliserer vi deler av tjenesten på hyre.no og applikasjonen Hyre, og i vår kommunikasjonen til deg. Det juridiske grunnlaget for dette er vår legitime interesse i å tilpasse tjenestene våre. Vi vurderer at konsekvensene av dette vil ha liten innvirkning for deg. Eksempler kan være personlige tilbud i appen, forslag til kjøretøy, turer og reiser vi tror du vil like basert på tidligere leieforhold eller annen relevant markedsføring gjennom våre egne tjenester. Vi benytter tredjeparter til å levere deler av den personaliserte kommunikasjonen som f.eks Mailchimp som er vår tjenesteleverandør av utsendelse av e-post.

Markedsføring

Vi tilbyr alle våre brukere å motta kommunikasjon med forslag, tips og tilbud på e-post, SMS og meldinger i applikasjonen Hyre. Dette kan du enkelt endre under innstillinger på din profil i appen, eller ved å kontakte oss på hei@hyre.no.

Tidvis vil vi kommunisere om funksjonalitet, endringer eller nyheter i tjeneste og produkt eller annen informasjon som vi mener er nødvendig for å kunne fortsette å levere tjenesten vår til deg. Kommunikasjonen kan skje til oppgitt telefonnummer, e-postadresser, adresse eller som varsler gjennom applikasjonene.

Endringer i personvernerklæringen

Hyre forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Alle registrerte brukere hos oss vil bli varslet ved større endringer med forespørsel om å godkjenne disse. Aksept av den nyeste versjonen av denne personvernerklæringen, herunder endringer som tilkommer, er en forutsetning for hvert leieforhold ved bruk av tjenestene som tilbys av Hyre.