Hjelp BedriftParker med EasyPark

Parker med EasyPark

Med EasyPark integrert i appen kan du starte parkering uten ekstra utlegg. Når du kjører ut av takstgruppen vil betalingen avsluttes automatisk.

Klikk på "Betaling" til venstre i vinduet. Gå til den nederste firkanten markert med "Kostnadsnøkler" og velg "Endre".