Vilkår for gjeldende priser, gebyrer og regler for utlegg

Hyre skal være en trygg og pålitelig markedsplass som tilbyr bildeling til en fornuftig pris for både Leietaker og Utleier. Gebyrene og reglene for utlegg nedenfor er ment å underbygge en trygg og pålitelig plattform for både Leietaker og Utleier.

Priser og Hyre sitt formidlingsgebyr

De til enhver tid gjeldende priser er oppgitt i Hyre sine mobilapplikasjoner “Hyre” (for Leietaker) og “Hyre Utleier” (for Utleier). Disse omfatter pris for leietid, pris per overkjørte kilometer og avtalefestede satser for betaling/rabatt for drivstoff/strøm. Leietaker er ansvarlig for bilen og utgifter som følger av bruken av denne under leietiden frem til tilbakelevering, herunder parkeringsbøter, fartsbøter, parkeringsgebyr, bompasseringer og drivstoff.

Leietaker blir belastet for hver påbegynte time i leieforholdet sitt. Hyre belaster Leietaker for den kombinasjonen av prispunkt som gir lavest totalpris.

Prisene oppgitt i mobilapplikasjonen “Hyre” inkluderer Hyre sitt formidlingsgebyr, forsikring og merverdiavgift. Formidlingsgebyrer til Hyre er ment å dekke kostnader for utvikling, drift og markedsføring av plattformen.

Prisene oppgitt i mobilapplikasjonen “Hyre Utleier” er de faktiske satsene Utleier får utbetalt inkludert merverdiavgift om Utleier er MVA-pliktig.

Leietakere har ingen månedlig kostnad ved å være bruker av plattformen med mindre annet er oppgitt. Utleier betaler installasjonskostnad og månedlig kostnad som angitt i separat avtale.

Forsikring og egenandel

Forsikring er inkludert i avtalen mellom Leietaker, Utleier og Hyre og gjelder registrerte sjåfører som er 23 år eller eldre. Egenandel ved skade er begrenset til NOK 12 000 for Leietaker, mens Utleier ikke betaler egenandel.

Man kan kostnadsfritt registrerte ekstra sjåfør på leieforhold. Ekstra sjåfør må være registrert Hyre-bruker med verifisert førerrett. Ekstra sjåfør som er under 23 år kan medføre økt forsikringspremie, som beregnes basert på alderen til yngste sjåfør på leieforholdet.

Ekstra sjåfør

Ekstra sjåfør må være registrert Hyre-bruker med verifisert førerrett.

Ingen ekstra kostnad

Mer informasjon om forsikringen finner man i våre Forsikringsvilkår.

Kanselleringsgebyr

Vi oppfordrer våre medlemmer til å gi beskjed i god tid om man må kansellere et leieforhold slik at man forårsaker minst mulig friksjon for motparten. Ved kansellering så gjelder følgende regler og gebyrer.

For Leietaker

Etter leieforholdet har startet

Leietaker må betale full pris

Mindre enn 1 time etter bestilling, og før leieforholdet starter

Ingen gebyr

Mer enn 1 time etter bestilling, og mer enn 24 timer før leieforholdet starter

Ingen gebyr

Mer enn 1 time etter bestilling, og mindre enn 24 timer før

Leietaker betaler halvparten av leieprisen

Gebyrer for brudd på medlemsbetingelsene for Leietaker

Ved uakseptabel atferd som bryter med medlemsbetingelsene belastes Leietaker følgende gebyrer.

Røyking i bil

Røyking i bil skal ikke forekomme. Om det rapporteres om røyking i bil vil Hyre belaste Leietaker for å kompensere Utleier for innvendig rens av bil.

NOK 5 000

For sen utvidelse av leieforhold

Om en Leietaker utvider leieforholdet for sent, slik at dette går utover andre leietakere, vil Leietaker bli belastet et gebyr i tillegg til leieprisen for den ekstra tiden.

NOK 500 (+ ekstra leiepris for bilen)

For sen levering av bil

Om en Leietaker leverer bilen for sent, så vil Leietaker bli belastet et gebyr i tillegg til leieprisen for den ekstra tiden.

NOK 500 per time opptil NOK 5 000 (+ ekstra leiepris for bilen)

Feil levering av bil

Om en Leietaker leverer bilen et annet sted enn bilens parkeringsplass, så vil Leietaker bli belastet et gebyr i tillegg til kostnaden for å flytte bilen tilbake til sin parkeringsplass.

750 NOK (+ kostnad for å flytte bilen)

Manglende innrapportering av skade

Ved skade på bil skal Leietaker umiddelbart kontakte Hyre. Om det blir oppdaget skade på kjøretøy etter et leieforhold uten at dette er innrapportert vil Leietaker bli belastet et gebyr i tillegg til kostnaden for reparasjon eller egenandel.

NOK 2 500 (+ kostnad for reparasjon eller egenandel)

Manglende rengjøring av bil

Bilen skal leveres tilbake i sammenlignbar stand som den ble hentet i. Bilen skal alltid tømmes for søppel og lignende. Leietaker skal ikke forlate bilen skitten innvendig utover det man må forvente ved normal bruk. Rester og grov skitt skal fjernes før bilen leveres. Utleier er ansvarlig for utvendig vask av bilen. Hyre forbeholder seg retten til å belaste Leietaker for manglende rengjøring når denne er mangelfull.

NOK 600 (+ faktisk kostnad ved omfattende rengjøringsbehov)

Manglende lading av elektrisk bil

Ved levering av elektrisk bil skal Leietaker sikre at bilen lader. Manglende lading kan medføre at neste bruker av bilen ikke får dekket sin rimelige forventning om rekkevidde på bilen. Hyre forbeholder seg retten til å belaste Leietaker et gebyr dersom bilen ikke leveres på lading.

NOK 600

Andre skader eller brudd på medlemsbetingelsene er erstatningspliktig og gir Utleier og Hyre rett til full dekning av dokumenterte økonomiske utlegg eller tap.

Mer informasjon om vilkår for bruk av tjenesten finner du på Vilkår Leietaker.

Utgifter og utlegg under leieforholdet

Leietaker er ansvarlig for bilen og utgifter som følger av bruken av denne under leietiden frem til tilbakelevering, herunder parkeringsbøter, fartsbøter, parkeringsgebyr, bompasseringer og drivstoff.

Hyre regner automatisk ut kostnaden for bompasseringer i Norge, samt oppgjør for drivstoff mellom Leietaker og Utleier til Hyres enhver tid gjeldende satser. Satsene på drivstoff er tilgjengelig i Hyre sine apper. Man kan i noen tilfeller få rabatt for å fylle tanken, og negative totalbeløp vil da bli gitt som tilgodelapp til senere.

Leietaker er ansvarlig for å betale ferge i Norge og bompasseringer utenfor Norge, samt andre utgifter som følger med bilen under leieforholdet. Ved manglende betaling kan Hyre og Utleier kreve kompensasjon for utgiftene i etterkant i tillegg til et gebyr for merarbeid.

Ved manglende betaling gjelder følgende gebyrer for Leietaker

Manglende parkeringsavgift

Noen anlegg belaster automatisk bileier med mindre man betaler direkte, f.eks. Autopay. Ved manglende betaling vil Leietaker bli belastet parkeringsavgift og et gebyr for manglende betaling.

Opprinnelig parkeringsavgift + NOK 100

Manglende betaling for ferge i Norge og bom i utlandet

Leietaker er ansvarlig for å betale ferge i Norge, samt bom i utlandet. Manglende betaling belastes et gebyr for merarbeid.

Kostnad ferge/bom + NOK 200

Manglende betaling for bøter og andre gebyrer

Bøter og gebyrer skal umiddelbart betales av Leietaker. Ender boten hos Hyre, viderefaktureres den med et gebyr for manuell håndtering. Dette gjelder også ved feilparkering ved retur av bil.

Opprinnelig gebyr/bot + NOK 200

Depositum ved leie av bil

Hyre reserverer NOK 2000 i depositum som sikkerhet for betaling av leieforholdet, overkjørte kilometer, bom og drivstoff. Depositumet blir sluppet etter at bilen er returnert. Det kan ta opptil 7 virkedager etter tilbakelevering av bil før pengene er disponible for Leietaker igjen.