Medlems­betingelser

Brukervilkår

Disse brukervilkårene er en avtale inngått mellom Hyre AS, org. nr: 918 719 601, som tjenestetilbyder (Tjenestetilbyder / Hyre / Vi) og deg som bruker av tjenesten i form av utleier eller leietaker (Utleier eller Leietaker, og i fellesskap Bruker). Avtalen regulerer dine rettigheter og plikter som bruker av Hyre sine produkter og tjenester, samt Hyre sine rettigheter og plikter som tilbyder av tjenesten. Tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du som bruker har akseptert disse brukervilkårene. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom og sette deg inn i de til enhver tid gjeldende brukervilkår som gjelder for Tjenestetilbyder, herunder også personvernerklæring og øvrige betingelser for Tjenestetilbyder.

I tillegg til de generelle medlemsbetingelsene så gjelder følgende avtaler

Opprette bruker hos Hyre

Hyre er en tjeneste som har som mål å gjøre det enkelt for bedrifter og privatpersoner å leie bil.

Ved å opprette profil hos Hyre forplikter du deg til å gi riktig, oppdatert, sann og fullstendig informasjon slik etterspurt når du registrerer deg. Du forplikter deg videre til å opprettholde og oppdatere din kontaktinformasjon slik at den er korrekt til enhver tid, samt å informere Hyre løpende om forhold som kan ha betydning for Hyre eller for øvrig for oppfyllelse av vilkårene under avtalen, herunder, men ikke begrenset til opplysninger knyttet til din førerrett, trafikkforseelser- og ulykker samt bilens tilstand. Unnlatelse av å gi eller opprettholde riktig, oppdatert, sann og fullstendig informasjon anses å utgjøre et vesentlig brudd på brukervilkårene som gir Tjenestetilbyder rett til å si opp din profil med umiddelbar virkning.

Hyres innhenting, lagring og behandling av personopplysninger i forbindelse med opprettelse av profil og bruk av tjenestene er behandlet i en særskilt personvernerklæring.

Du kan når som helst avslutte din profil hos Hyre. Avslutting av kontoen vil skje umiddelbart etter at du aktivt har meldt deg ut. Kontoen avsluttes ved å sende mail til hei@hyre.no. Du kan når som helst søke om ny konto hos Hyre. Tidligere opplysninger og rettigheter vil du ikke få tilbake.

Hyre forbeholder seg rett til å avvise søknad om opprettelse av profil uten nærmere begrunnelse.

Gjeldende vilkår for bruk av tjenesten

Som bruker av Hyre sine tjeneste gjelder følgende vilkår:

  1. Medlemsbetingelser som beskrevet i dette dokumentet
  2. Personvernerklæring
  3. Vilkår Leietaker
  4. Forsikringsvilkår
  5. Vilkår for gjeldende priser, gebyrer og regler for utlegg

Gjeldende vilkår for bruk av tjenesten

Hyre forbeholder seg retten til å endre brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende brukervilkår er tilgjengelig på Hyres nettsted og app. Ved vesentlige endringer i brukervilkårene vil du bli varslet med rimelig varsel. Ved å fortsette å bruke tjenesten etter at endringene har trådt i kraft, aksepterer du å være bundet av brukervilkårene. Dersom du ikke godtar endringer, plikter du å avstå fra enhver bruk av tjenesten.

Bruk av lokasjonsdata

Ved skade på bilen, bøter eller forsikringssak forbeholder Hyre seg all rett til lokasjonsdata fra bilen, og retten til å dele disse med tredjepart.

Tvister og lovvalg

Brukervilkårene reguleres av norsk rett. Tvister som springer ut av brukervilkårene og som partene ikke løser i minnelighet skal behandles for norske domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting.