Sammenlign leasing med en mobilitetsplan

Steg 1: Velg bil for sammenligning

Biltype
Varebil
Verdi av nybil
Årlig kjøredistanse

Steg 2: Anslå kostnader for bilhold

Kostnadene oppgis ekskl. mva. da langtidsleie av elbil er fritatt mva. og retten til fradrag for mva. på kostnader tilknyttet bilholdet følger fradragsretten til kjøretøyet.
Månedlig leasingavgift
Hyre
NOK
Oppstartsinnskudd
Hyre
NOK
Forventet påkost
Hyre
NOK
Antall måneder
måneder
Forsikring per år
OFV
NOK
Trafikkforsikringsavgift per år
OFV
NOK
Service (inkl. olje) per år
OFV
NOK
Vedlikehold per år
OFV
NOK
Dekkostnad per år
OFV
NOK
Dekkhotell per år
Hyre
NOK
Dekkskift per år
Hyre
NOK
Parkering per år
Hyre
NOK
GPS-/Kjørebokkostnader per år
Hyre
NOK

Steg 3: Anslå administrasjonskostnader

Administrasjonstimer per uke
timer
Interntimepris
NOK
Arbeidsuker i året
uker

Steg 4: Velg mobilitetsplan

Mobilitetsplan

Leasingutgifter
NOK 7,221.00
Forsikringsutgifter
NOK 972.00
Service og vedlikehold
NOK 753.00
Dekk- og kjørebokutgifter
NOK 718.00
Parkeringsutgifter
NOK 1,500.00
Administrasjonsutgifter
NOK 2,419.00

Månedsutgift ved leasing
NOK 13,583.00

Kostnad for Go Electric: Large
NOK 6,490.00
Gjennomsnitlig skadekost ved 1667 km per måned.
NOK 383.00

Månedsutgift ved mobilitetsplan
NOK 6,873.00

En Go Electric: Large sparer deg for NOK 6,710.00 hver måned. Det er en besparelse på 49 %!
Sammenlignet med å lease en elbil, vil en Go Electric: Large være med på å spare miljøet for 5 tonn CO2-ekvivalenter.