Fullstackutvikler

Hyre er på jakt etter utviklere til å bygge verdens enkleste bildelingstjeneste, og som vil være med å lage den største endringen innen persontransport siden T-Ford erstattet hest og kjerre.

Søk på denne stillingen

Søknad sendes til careers@hyre.no. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.

Ansettelsesform: Fast

Om stillingen:
Hyre er i sterk vekst og trenger å styrke teamet med flere utviklere. Nå skal vi utvide og ser etter flere til å være med oss på denne reisen. Vi har sterk tro på teknologi, og ønsker å løse mest mulig av utfordringene våre med teknologi. Vi er blant Norges ledende bildelingstjenester med kanskje bransjens mest fornøyde kunder. I hjertet av vårt selskap står egenutviklede applikasjoner og systemer som muliggjør vårt store fortrinn. Vi er i stor vekst og ser at vi gjør våre kunders bilhold enklere og bedre.

Som utvikler hos Hyre vil du være en del av vårt utviklerteam. I dag består dette av full-stack utviklere og er organisert slik at én utvikler kan ta en ny funksjon fra idéstadiet til en fullstendig løsning. I utviklerteamet har vi stor frihet (og stort ansvar) til å løse oppgavene på en robust og korrekt måte. Derfor foretrekker vi selvdokumenterende kode, og lener oss på kontinuerlig testing, integrasjon og produksjonssetting.

Hva skal du gjøre?
 • Skrive robust, testet og pragmatisk kode
 • Lage ny funksjonalitet i Hyre sine systemer
 • Ha direkte påvirkning på Hyre sitt produkt og fremtid
 • Ta våre eksisterende systemer og app til neste nivå
 • Være en del av et tett sammenknyttet utviklerteam med kort vei til beslutninger

Hvem tror vi du er?
 • Har god erfaring med utvikling over hele stacken, et pluss om det er i våre teknologier: Python, Django, Postgres, Typescript, React, React Native, Swift, Terraform.
 • Er selvdrevet og motivert til å lage gode løsninger
 • Skriver robust, vedlikeholdbar kode og setter pris på håndverket som inngår i programvareutvikling
 • Har et pragmatisk sinn med fokus på å lage gode tjenester for kundene våre og videreutvikle disse
 • Du har gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

For spørsmål om stillingen ta kontakt med oss på chat i hyre.no, chat i Hyre-appen eller på careers@hyre.no. Alle søknader vil behandles konfidensielt, og for å søke på stillingen ber vi om:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Karakterutskrift fra høyskole/universitet

Om Hyre

Vi i Hyre er brennende opptatt av teknologi og deler alle en visjon om en fremtid der ingen trenger å eie egen bil i byene. Hver dag utfordrer vi hvordan vi forflytter oss i og ut av byene, mot en fremtid vi tror består av delte, selvkjørende elektriske biler. Dette er drevet av at:

 • Bilen i seg selv endrer seg. Den blir koblet til internett som muliggjør mer effektiv deling. I tillegg blir den elektrisk og når tiden er inne – selvkjørende.
 • Demografien endrer seg. Bilen er ikke lenger et viktig statussymbol, og vi ser at flere unge allerede i dag ikke ønsker å eie egen bil. Folk vil ha enkelhet, fleksibilitet og frihet, uten å være låst til sin egen bil.
 • Bærekraftig utvikling er et krav. Måten vi forflytter oss på i dag er ikke bærekraftig. Selv med elektriske biler vil fortetting i de største byene tvinge frem alternative løsninger innen persontransport.

I 2017 lanserte Hyre første versjon av vår bildelingsplattform i Oslo. Med kun en app kan du bestille, åpne og betale for leieforholdet – helt uten at du trenger å møte noen. Bomring, drivstoff og leiepris blir automatisk kalkulert i sanntid, slik at du har full oversikt og ikke bruker tid på administrasjon. Målet er at du aldri er mer enn 5 minutter unna nærmeste Hyre-bil.

Hyre eies av Møller Mobility Group og ledende ansatte.

Se alle stillinger