Fra egne biler til bildeling

Høsten 2021 inngikk Rambøll og Henning Larsen et samarbeid med Hyre der målet var å redusere egen bilpark og å tilby ansatte tilgang til bildeling.
Foto: Marius Dale
Foto: Marius Dale

Fremtidsrettet samarbeid

– Delebilene gjør at vi kan tilby «riktig bil til riktig oppdrag». Gjennom samarbeidet med Hyre sikrer vi dessuten tilstrekkelig tilgang også når behovet i perioder er større enn normalt. Brukervennligheten er god, og det er et stort pluss at det ikke krever noen egen administrasjon fra vår side, sier Operational Manager Lise Kristin Thun i Rambøll.

Da Rambøll og Henning Larsen flyttet til nye kontorer på Harbitz Torg ble det også slutten på å drifte egen bilpark. Før eide og leaset de på det meste 8 biler som stod fast tilknyttet parkeringsplasser på kontoret, noe som krevde både rikelig med oppfølging og mindre fleksibilitet.

Viktig signal

Foto: Marius Dale

Foto: Marius Dale

– Vi har elsykler til utlån og kontorer lokalisert slik at det skal være enkelt å reise kollektivt. Likevel er vi i blant avhengige av å bruke bil, og da er bildelingsløsning med et utvalg av elbiler et godt alternativ

Som samfunnsrådgiver innen bærekraftig endring er det viktig for Rambøll og Henning Larsen å gi de ansatte gode forutsetninger for å reise miljøvennlig. I tillegg til i Oslo har også Rambøll og Henning Larsen sine avdelinger i Drammen og Trondheim valgt å ta i bruk bildeling.

– Vi er imponert over Rambøll og Henning Larsen sitt engasjement om å tilby et bærekraftig, enkelt og rimelig tilbud for sine ansatte til fordel for egne tjenestebiler. Som en stor samfunnsaktør gir de et viktig signal om at det å erstatte egen lukket bilpool med en åpen og delt bilflåte er fremtiden, sier Christer Viksaas Grandal i Hyre.

Kan halvere bilkostnadene med delte biler

En høyere utnyttelsesgrad av en delt bil sammenlignet med en egeneid bil, gjør det også mulig for bildelingsaktørene å tilby kostnadsmessig attraktive løsninger for bedrifter og forbrukere. Tall fra OFV, leasingaktører, og analyse av egen bilpark, viser for eksempel at en bedrift som velger bildeling fremfor en egen tjenestebil kan spare opptil 50 % av sine kostnader tilknyttet bilhold, uten at det blir behov for at det produseres en ny bil. Dette kommer i tillegg til den ekstra tilgjengeligheten man får med bildelingsbiler rundt omkring i byene — hvem vil vel egentlig stå opp ekstra tidlig og dra til kontoret for å hente bedriftens bil, for så å passere sitt eget hjem på vei til møtet man skal på?

“Vi har laget en kalkulator for å nettopp vise at det er masse å spare på å gå fra egen til delt bilpark.“

– Simen Braaten, produkteier i Hyre

Kalkulatoren tar utgangspunkt i tall fra OFV og Hyres egne erfaringstall knyttet til eierskap, drift og vedlikehold av en bil og lar bedriften selv justere for egne faktiske kostnader som f.eks leasingkostnad, parkering og tid brukt på å administrere bilparken.

— Siden våren 2022 har vi snakket med veldig mange bedrifter som sitter på en stor egen bilpark om vårt nye produkt som vi har valgt å kalle Hyre Mobility Plan. Én mobilitetsplan har en fast månedspris og tilsvarer samme kapasitet som én egen bil, bare at du kan bruke hvilken som helst av våre nå over 1 600 biler i Oslo, Trondheim, Bergen og Stockholm, avslutter Braaten entusiastisk.

Riktig valg for både lommebok og miljø

Om vi som privatpersoner og bedrifter velger bildeling fremfor å kjøpe eller lease en ny bil, vil det altså ha flere positive konsekvenser. Arealet avsatt til parkeringsplasser i byene kan reduseres, antall biler på veiene vil gå ned som en følge av færre kjørte kilometer, og klimagassutslippene tilknyttet bilproduksjon vil synke. Dersom man i tillegg velger elektriske bildelingsbiler, vil vi sammen kunne redusere vårt kollektive klimagassavtrykk betraktelig.

Dersom du ønsker å vite mer om hvordan Hyre Mobilitetsplan kan fungere for din bedrift kan du lese mer her, eller ta kontakt med Christer Viksaas Grandal.

Anbefalt lesing

Bli kjent med vår fullstack-utvikler Markus!

Markus er dev-teamets nyeste tilskudd og styrker Hyre på teknologi og utvikling. Han har bakgrunn fra NTNU i Trondheim der han tok mastergrad i Informatikk. Etter studiet startet han som konsulent i Bekk, der han blant annet har jobbet med ulike prosjekter hos Statens Vegvesen og Eika Forsikring.

Hyre og Voi inngår samarbeid på tvers av de skandinaviske landene!

Vi har inngått et samarbeid med Voi som skal gjøre det enda enklere for flere å kvitte seg med egen bil. Samarbeidet er en integrasjon mellom Hyre og Voi som gjør det mulig å bruke flere former for transport i en bestilling.

Hyre hjalp Foodora på reisen fra 1200 til 5000 ansatte og bud

Foodora er en leveringstjeneste som startet i Norge med levering fra én restaurant i 2015 og utviklet seg raskt til å levere mat fra 2400 restauranter. I dag har de til og med lansert en egen dagligvarebutikk på nett med navn Foodora Market.

Se alle artikler