Kutt kostnader og utslipp ved å redusere bedriftens bilpark

Norge har vært et foregangsland for resten av verden i å elektrifisere bilflåten, sterkt drevet av en offensiv politikk knyttet til gunstige elbilfordeler. I dag står elbiler for over 80% av nybilsalget, men samtidig stiger antall biler i takt med elektrifiseringen.

Elbiler har opp mot dobbelt så høye produksjonsutslipp

I kampen for å nå byenes nullutslippsmål og forpliktelsene i Parisavtalen trekkes transportsektoren frem som et felt hvor det er viktig å redusere utslippene. Transportsektoren står for 32% av det totale utslippet, og av dette står veitransport for over halvparten. For landbasert persontransport er elektrifiseringen av bilflåten et effektivt virkemiddel for å få ned det territoriale utslippet, ettersom den gjennomsnittlige norske energimiksen gir et lavt utslipp av CO2-ekvivalenter per kilowattime. Som demonstrert av blant andre Framtiden i våre hender er det imidlertid også viktig å ta hensyn til utslipp generert som en konsekvens av forbruket vårt. Det tydeliggjør blant annet at hver nye elbil som produseres har en negativt virkning på miljøet grunnet høye utslipp i produksjonsfasen.

En forskningsrapport publisert mai 2022 beregner de produksjonsbaserte utslippene fra en elbil med et karosseri på to tonn og batteri på 100 kWt til å være 17,5 tonn CO2-ekvivalenter, mens utslippene ved produksjon av en bil med fossilmotor og like tungt karosseri er i overkant av ni tonn CO2-ekvivalenter. I tillegg har Volkswagen publisert en sammenligning av produksjonsutslippene av en bensindrevet Golf og en elektrisk ID.3, og beregner utslippene til henholdsvis 6.8 og 13.7 tonn CO2-ekvivalenter. Altså er klimagassutslippene fra elbilproduksjonen dobbelt så høye som for tilsvarende fossilbiler. Finnes det en løsning som elektrifiserer bilflåten uten å bytte ut alle fossilbiler med en ny elbil?

Én delt bil erstatter mellom ti og femten private biler

Sirin Stav, byråd for Miljø og Samferdsel i Oslo, har i tillegg trukket frem arealbehovet for parkeringsplasser til alle hovedstadens biler som en utfordring. Det faktum at bilene står stille 95% av tiden gjør at verdifullt fellesareal blir brukt til parkeringsplasser som egentlig er unødvendige, sier hun.
Stav peker på bildeling som en del av løsningen ettersom forskning fra TØI viser at én delt bil erstatter mellom 10 og 15 privatbiler, og færre biler som utnyttes bedre følgelig vil redusere behovet for parkeringsplasser — i tillegg til at bildelingsbrukere kjører mindre enn de som eier bil selv.

De fleste reiser skjer til og fra jobb

Forsikringsselskapet Fremtind analyserte i 2019 bruksmønsteret til 20 000 av sine bilforsikringskunder. Resultatene viste at privatpersoner bruker bilen mest på morgenen og utover ettermiddagen, og at bilbruken midt på dagen er relativt lav.

– De fleste reiser med bil skjer omtrent samtidig og er til og fra jobb. I Hyre ser vi at de som bruker bildeling er de som bruker kollektiv, sykkel eller gange for å komme seg til og fra arbeid, og dermed kjører betydelig mindre. For å lykkes med bildeling er vi derfor helt avhengig av at kollektivtilbudet stadig blir bedre slik at flere kan klare seg uten sin egen bil daglig, sier daglig leder i Hyre, Nils Petter Nordbø.

– Samtidig vet vi at bilen fortsatt har sin plass, men at det i stor grad handler om å utnytte ressursene bedre. I 2021 kjørte en privat elbil kun 12 000 km i året, mens en delt bil kjører opp mot 30 000 km i året. I mange tilfeller ser vi at kjørte kilometer er enda lavere for biler som eies av bedrifter og offentlige aktører, fortsetter Nordbø.

Kan halvere bilkostnadene med delte biler

En høyere utnyttelsesgrad av en delt bil sammenlignet med en egeneid bil, gjør det også mulig for bildelingsaktørene å tilby kostnadsmessig attraktive løsninger for bedrifter og forbrukere. Tall fra OFV, leasingaktører, og analyse av egen bilpark, viser for eksempel at en bedrift som velger bildeling fremfor en egen tjenestebil kan spare opptil 50 % av sine kostnader tilknyttet bilhold, uten at det blir behov for at det produseres en ny bil. Dette kommer i tillegg til den ekstra tilgjengeligheten man får med bildelingsbiler rundt omkring i byene — hvem vil vel egentlig stå opp ekstra tidlig og dra til kontoret for å hente bedriftens bil, for så å passere sitt eget hjem på vei til møtet man skal på?

Noen av Norges største bidragsytere til at vi har mange biler på veien er nettopp private og offentlige bedrifter og kommuner. Over 20 000 biler eies i dag av bedrifter og kommuner og dersom en andel av denne bilparken blir erstattet av mer effektiv bildeling kan man opp mot halvere årlige kostnader — for ikke å snakke om at man bidrar til et mer bærekraftig skifte.

– Vi har laget en kalkulator for å nettopp vise at det er masse å spare på å gå fra egen til delt bilpark, sier Simen Braaten, produkteier i Hyre og ansvarlig for Hyres mobilitetsprodukter for bedrift.

Kalkulatoren tar utgangspunkt i tall fra OFV og Hyres egne erfaringstall knyttet til eierskap, drift og vedlikehold av en bil og lar bedriften selv justere for egne faktiske kostnader som f.eks leasingkostnad, parkering og tid brukt på å administrere bilparken.

— Siden våren 2022 har vi snakket med veldig mange bedrifter som sitter på en stor egen bilpark om vårt nye produkt som vi har valgt å kalle Hyre Mobility Plan. Én mobilitetsplan har en fast månedspris og tilsvarer samme kapasitet som én egen bil, bare at du kan bruke hvilken som helst av våre nå over 1 600 biler i Oslo, Trondheim, Bergen og Stockholm, avslutter Braaten entusiastisk.

En nobrainer

Med mobilitetsplan fra Hyre kan bedrifter og offentlige virksomheter enkelt bytte ut egne biler til fordel for delte biler, med samme forutsigbarhet, økt fleksibilitet og betydelig lavere kostnader og administrasjon.

Én av bedriftene som har skiftet ut deler av bilparken med bildeling er Rejlers. Rejlers er et rådgivende ingeniørselskap som er eksperter på teknisk rådgivning innen energi, bygg, industri og infrastruktur. Etter å ha blitt introdusert til Hyre har de redusert bilparken med to biler og halvert de totale bilkostnadene sine.

— Det er en nobrainer. Vi sparer ikke bare tid og penger ved å bruke Hyre, men det handler også om et bærekraftperspektiv. Vi sitter nå med færre egne biler, og vi bruker bare bil ved behov. Hos oss har overgangen til Hyre vært ubetinget positiv, sier Petter Arnesen, administrerende direktør i Rejlers.

Under pandemien har Rejlers lært seg flere nye måter å arbeide på. Før ble kundemøter og oppfølginger gjennomført med fysiske møter, men som for de aller fleste, ble hverdagen snudd om til digitale møter under pandemien.

— Nå som vi begynner å komme oss litt tilbake til hverdagen er det mange som fortsatt ønsker å holde seg til digitale møter. Likevel er den sosiale delen av disse møtene og oppfølgingen en viktig del av kundeforholdet, og vi forsøker derfor å gjennomføre så mange fysiske møter som mulig. Vi blir igjen avhengig av bil i jobbhverdagen, men ikke på samme måte som før, forklarer Arnesen.

Riktig valg for både lommebok og miljø

Om vi som privatpersoner og bedrifter velger bildeling fremfor å kjøpe eller lease en ny bil, vil det altså ha flere positive konsekvenser. Arealet avsatt til parkeringsplasser i byene kan reduseres, antall biler på veiene vil gå ned som en følge av færre kjørte kilometer, og klimagassutslippene tilknyttet bilproduksjon vil synke. Dersom man i tillegg velger elektriske bildelingsbiler, vil vi sammen kunne redusere vårt kollektive klimagassavtrykk betraktelig.

Les mer om hvordan Mobilitetsplan kan fungere for din bedrift, eller ta kontakt med Christer Viksaas Grandal.

Anbefalt lesing

Bli kjent med vår fullstack-utvikler Markus!

Markus er dev-teamets nyeste tilskudd og styrker Hyre på teknologi og utvikling. Han har bakgrunn fra NTNU i Trondheim der han tok mastergrad i Informatikk. Etter studiet startet han som konsulent i Bekk, der han blant annet har jobbet med ulike prosjekter hos Statens Vegvesen og Eika Forsikring.

Hyre og Voi inngår samarbeid på tvers av de skandinaviske landene!

Vi har inngått et samarbeid med Voi som skal gjøre det enda enklere for flere å kvitte seg med egen bil. Samarbeidet er en integrasjon mellom Hyre og Voi som gjør det mulig å bruke flere former for transport i en bestilling.

Hyre hjalp Foodora på reisen fra 1200 til 5000 ansatte og bud

Foodora er en leveringstjeneste som startet i Norge med levering fra én restaurant i 2015 og utviklet seg raskt til å levere mat fra 2400 restauranter. I dag har de til og med lansert en egen dagligvarebutikk på nett med navn Foodora Market.

Se alle artikler