Bli kjent med vår fullstack-utvikler Markus!

Markus er dev-teamets nyeste tilskudd og styrker Hyre på teknologi og utvikling. Han har bakgrunn fra NTNU i Trondheim der han tok mastergrad i Informatikk. Etter studiet startet han som konsulent i Bekk, der han blant annet har jobbet med ulike prosjekter hos Statens Vegvesen og Eika Forsikring.

– Hos Vegvesenet jobbet jeg mye med selvbetjeningsløsninger som erstatter mye av det man tradisjonelt har måtte gjøre fysisk på trafikkstasjonen. Her jobbet jeg med førerkort-relaterte løsninger og var med på å utvikle oppslagstjenesten for førerkort, som blant annet brukes av Hyre i dag, og gjør at aktører kan være sikker på at kunder har gyldig førerkort ved leie av bil.

Sømløs og enkel brukeropplevelse

Før Markus startet å jobbe i Hyre leide han mye bil og han trekker frem systemets enkelhet og sømløshet som avgjørende faktorer for hans gode opplevelse som bruker av tjenesten.

– Jeg synes det var litt utrolig at man på fem minutter kan leie en bil med en app uten å måtte møte noen fysisk. Alt fra sjekk av førerkort, utregning av drivstoff, bompenger, kjørelengde og parkering er automatisert. Jeg tenkte at et så bra produkt må det stå noen utrolig kompetente utviklere bak, som jeg veldig gjerne vil jobbe sammen med.

Får være med å gjøre en stor forskjell

Markus startet i Hyre i januar og forteller at den første tiden har vært lærerik og spennende, og han har blitt kjent med mange ulike deler av systemet. Han har jobbet med alt fra logikken i appen som kobler seg til bilen, til backenden som sørger for at riktig beløp belastes for produktene som inngår i et leieforhold.

– For meg har den første tiden handlet mye om å tilpasse våre systemer slik at vi kan drive bilutleie i flere land. I juni lanserte vi i Stockholm, som første by utenfor Norge. Dette har krevd støtte for flere typer valuta og vi har måtte sette oss inn i momsregler og annet lovverk som kommer med utvidelse til nye markeder. Vi har også måtte oversette hele appen og tilpasse alle funksjoner.

– I tillegg har jeg jobbet med en funksjon som lar brukere starte et leieforhold før tiden, slik at man slipper å måtte vente utenfor bilen dersom man skulle komme litt tidligere til parkeringsplassen. Vi hadde en hypotese om hvordan funksjonalitet kom til å bli brukt og jeg jobbet raskt for å lansere funksjonen i neste versjon av appen. Det viste seg at det krevde flere analyser og målinger for den faktiske bruken, og vi fant fort ut at vi måtte iterere på et par ting. Problemløsningen er veldig spennende og lærerik.

– Jeg føler at det Hyre prøver å skape virkelig betyr noe. Hvis vi kan automatisere bildriften og lage en utleietjeneste som er så bra at folk ikke lenger ønsker å eie egen bil, så har dette en stor påvirkning på klimautslippene fra bilproduksjon. Jeg er utrolig imponert over hvor mye som kan utrettes av et lite selskap med dyktige mennesker som jobber bra sammen.

Et teknologiselskap i stor vekst og bevegelse

Markus forteller at den største forskjellen ved å jobbe i Hyre sammenlignet med hans andre jobber, er hvor hyppig og raskt endringer skjer og gjennomføres.

– Vi velger selv hvordan vi vil jobbe, og vi trenger ikke være redd for å gjøre feil eller prøve oss frem. Alle har stor tillit til hverandre og jobber tett sammen. I tillegg har vi en spesiell nærhet til kundene våre der beskjeder som tas imot av kundeservice umiddelbart sendes videre, enten det er ris eller ros. Dette gjør at vi fort kan oppdage feil og problemer, og finne nye løsninger og funksjoner.

– Fra tidligere er jeg alt for vant med tunge prosesser og testmiljøer før produksjoner godkjennes og jeg har opplevd at det jeg produserer ikke når ut til kunden. Jeg ønsket en større påvirkningskraft og eierskap til systemet jeg koder på nesten hver dag. I Hyre hiver vi oss rundt og omstiller oss raskt for å hele tiden utvikle oss og være oppdatert. Produksjon er alltid bare en PR unna.

"Det er veldig gøy å jobbe i et mindre selskap der man virkelig ser hva alle bidrar med, og det er utrolig motiverende å se at arbeidet man gjør har stor betydning, og ikke minst at produktet raskt når ut til brukerne."

Anbefalt lesing

Bli kjent med vår fullstack-utvikler Markus!

Markus er dev-teamets nyeste tilskudd og styrker Hyre på teknologi og utvikling. Han har bakgrunn fra NTNU i Trondheim der han tok mastergrad i Informatikk. Etter studiet startet han som konsulent i Bekk, der han blant annet har jobbet med ulike prosjekter hos Statens Vegvesen og Eika Forsikring.

Hyre og Voi inngår samarbeid på tvers av de skandinaviske landene!

Vi har inngått et samarbeid med Voi som skal gjøre det enda enklere for flere å kvitte seg med egen bil. Samarbeidet er en integrasjon mellom Hyre og Voi som gjør det mulig å bruke flere former for transport i en bestilling.

Hyre hjalp Foodora på reisen fra 1200 til 5000 ansatte og bud

Foodora er en leveringstjeneste som startet i Norge med levering fra én restaurant i 2015 og utviklet seg raskt til å levere mat fra 2400 restauranter. I dag har de til og med lansert en egen dagligvarebutikk på nett med navn Foodora Market.

Se alle artikler