Bydel Alna med pilotprosjekt for Bildeling. – Hyre leverer alt vi har etterspurt

Bildeling blir et viktig verktøy når Oslo kommune skal redusere klimautslipp med 95 prosent innen 2030. Fra 4. januar i år har de ansatte på Bydelshuset i Alna delt på fjorten el-biler fra Hyre.

– Utslipp fra kjøretøy og anleggsmaskiner utgjør rundt 65 prosent kommunens samlede utslipp. Derfor har byrådet vedtatt en handlingsplan som skal sørge for at vi har en utslippsfri og delingsbasert kjøretøypark i løpet av 2025, sier Geir Rossebø, teamleder for klima og miljø i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) i Oslo kommune.

UKE har ansvar for oppfølging og koordinering av tiltakene, og er allerede godt i gang, forteller Rossebø. Først ut: Bildeling i Bydel Alna.

– Fra 4. januar samarbeider vi med Bydel Alna om et pilotprosjekt hvor de 130 ansatte på Bydelshuset på Furuset deler på 14 el-biler fra Hyre. Det er første gangen vi går systematisk til verks og tester ut bildeling på bydelsnivå. Vi er spent på hvilken effekt dette har på tid, penger, miljø og bekvemmelighet for ansatte, sier han.

Færre biler på veiene

Geir Rossebø, fagansvarlig mobilitet UKE og Marius Trana, Bydelsdirektør i Bydel Alna

Geir Rossebø, fagansvarlig mobilitet UKE og Marius Trana, Bydelsdirektør i Bydel Alna

Rossebø forteller at kommunen ser på bildeling som et viktig verktøy for å få ned klimagassutslippene.

– Bildeling bidrar til færre biler på veiene, det frigjør areal som kan brukes til andre ting – og det reduserer produksjon av nye kjøretøy. For bydel Alna innebærer det rent konkret at vi får en bedre utnyttelse og at bilene kan brukes av privatpersoner etter arbeidstid, forklarer han.

Samtidig er ikke dette utelukkende et miljøtiltak. Pilotprosjektet skal også vise om bildeling lønner seg praktisk og økonomisk:

– Hyre har levert alt vi har etterspurt når det gjelder pris, tilgjengelighet og at bilparken er elektrisk. Forhåpentligvis er dette pilotprosjektet bare begynnelsen, sier Rossebø.

God start – spennende vei videre

Startskuddet for pilotprosjektet var 4. januar i år. Så langt er tilbakemeldingene fra brukerne utelukkende positive.

– Vi hadde et vellykket introduksjonsmøte hvor vi gikk gjennom praktiske spørsmål, og inntrykket mitt er at overgangen har gått veldig greit. Hver enkelt ansatt kan booke bil i appen og kjøre av gårde. Alt det praktiske med nøkler, vask, dekkskift og EU-kontroller tar vi oss av, forteller kundeansvarlig i Hyre, Lise Wright.

Hun gleder seg til fortsettelsen:

– Det er kjempekult å være i gang med Bydel Alna, og vi har stor tro på å ta med oss erfaringene fra pilotprosjektet til å oppskalere og innføre bildeling hos flere bydeler og etater.

Anbefalt lesing

Bli kjent med vår fullstack-utvikler Markus!

Markus er dev-teamets nyeste tilskudd og styrker Hyre på teknologi og utvikling. Han har bakgrunn fra NTNU i Trondheim der han tok mastergrad i Informatikk. Etter studiet startet han som konsulent i Bekk, der han blant annet har jobbet med ulike prosjekter hos Statens Vegvesen og Eika Forsikring.

Hyre og Voi inngår samarbeid på tvers av de skandinaviske landene!

Vi har inngått et samarbeid med Voi som skal gjøre det enda enklere for flere å kvitte seg med egen bil. Samarbeidet er en integrasjon mellom Hyre og Voi som gjør det mulig å bruke flere former for transport i en bestilling.

Hyre hjalp Foodora på reisen fra 1200 til 5000 ansatte og bud

Foodora er en leveringstjeneste som startet i Norge med levering fra én restaurant i 2015 og utviklet seg raskt til å levere mat fra 2400 restauranter. I dag har de til og med lansert en egen dagligvarebutikk på nett med navn Foodora Market.

Se alle artikler