Personvernerklæring

Introduksjon

Vi er opptatt av ditt personvern og vi vil derfor informere deg om hvordan vi innhenter, bruker og lagrer dine personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson som nærmere beskrevet nedenfor i erklæringen. Behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 med tilhørende forskrifter. Regelverket beskytter deg mot misbruk av dine personopplysninger. For å sikre at dine personopplysninger håndteres på en sikker og forsvarlig måte har vi etablert de retningslinjer som angitt nedenfor.

På din forespørsel skal Hyre informere deg om hvilke opplysninger Hyre oppbevarer knyttet til deg, formålet med behandlingen, hvem som kan motta opplysninger knyttet til deg og hvor disse opplysningene stammer fra.

Personopplysninger

Opprettelse av profil hos Hyre vil medføre behandling av dine personopplysninger. Ved opprettelse av profil må du akseptere denne personvernerklæringen som da innebærer at du har gitt samtykke til at Hyre kan behandle de personopplysningene som følger av denne personvernerklæringen, jf. personopplysningsloven § 8. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket.

De personopplysninger som vil bli behandlet er ditt fulle navn, fødselsnummer, bilde av førerkort, telefonnummer, betalingskort, e-postadresse og bilnummer. Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er å kunne administrere ditt kundeforhold hos oss og tilfredsstille krav satt av vår forsikringspartner og norsk lov.

Av øvrige personopplysninger, vil vi samle inn og lagre din kjørehistorikk som vil bli koblet til din profil hos Hyre. Kjørehistorikk inneholder informasjon om leietidspunkt, beløp, GPS-punkter for kjøreturen, bompasseringer, fylling av drivstoff og kilometer kjørt knyttet til et leieforhold. Formålet er å sikre leveranse av tjenesten med automatisk beregning av kostnader knyttet til leieforholdet, samt vise bilens plassering før leieforholdet. Vi ønsker også å benytte disse personopplysningene for å kunne personalisere innholdet på din profil og i vår kommunikasjonen for å gjøre medlemskapet hos Hyre bedre for deg. Dette innebærer for eksempel at vi vil kontakte deg med informasjon om varer og tjenester som kan være fordelaktig for deg dersom du har samtykket til dette. Personopplysningene vil også bli benyttet for å utarbeide statistikk som vi vil bruke til å forbedre og videreutvikle våre tjenester.

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata om hvilke biler våre brukere klikker eller søker på, samt lokasjon på brukerne av våre apper, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av og forbedre tilgjengelighet av kjøretøy basert på etterspørsel. Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Hyre sletter personopplysningene så snart lagring ikke lenger anses nødvendig for formålet de er innhentet for, og når de heller ikke er nødvendig å lagre i henhold til lov eller for at Hyre skal kunne besvare reklamasjoner eller krav.

Den generelle retten til innsyn i Hyres behandling av personopplysninger er oppfylt gjennom denne personvernerklæringen.

Kunder/brukere av Hyres tjenester har i tillegg følgende rettigheter:

  • Innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen
  • Rett til retting og sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger
  • Rett til å bli glemt
  • Rett til å begrense behandlingen
  • Rett til å motsette seg behandling
  • Rett til dataportabilitet (tilgjengelig fra mai 2018 )

Dersom du ønsker innsyn i brukeropplysningene dine eller har spørsmål eller krav knyttet til behandlingen av personopplysninger kan du ta kontakt med Hyre på hei@hyre.no.

Sikkerhet

Vi er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til dine personopplysninger. Vi benytter derfor flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for en god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av dine personopplysninger.

Informasjonskapsler

Hyre.no og vår app bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er en tekststreng som blir lagret på din PC eller mobile enhet når du besøker hyre.no eller bruker vår app. Dersom du ikke ønsker å tillate bruk av informasjonskapsler, kan du sørge for dette ved å endre innstillingene i nettleseren eller på enheten din. De informasjonskapslene som benyttes er funksjonalitetsrelaterte kapsler som husker valgene du gjør på vårt nettsted for å kunne forbedre din opplevelse, samt ytelsesrelaterte kapsler som tillater oss å forstå hvordan du bruker vårt nettsted. Denne informasjonen hjelper oss å forbedre nettstedet og applikasjonen slik at vi kan tilby deg en best mulig opplevelse.

Tredjepartsleverandører, inkludert Google (Doubleclick), Facebook og Adform, bruker også målrettede informasjonskapsler og anonyme identifikatorer på hyre.no og i app til å vise annonser basert på dine besøk på denne og andre nettsteder. Disse er plassert på vårt nettsted og i vår app med vår tillatelse. Hyre benytter seg av remarketing, målrettet markedsføring på demografi og lokasjon og andre typer interessebasert markedsføring gjennom Adform, Facebook, Google AdWords og Google Analytics.

Personalisering

For å kunne gjøre tjenesten vår best mulig personaliserer vi deler av tjenesten på hyre.no, applikasjonene Hyre og Hyre Utleier, og kommunikasjonen til deg. Eksempler kan være personlige tilbud, forsalg til kjøretøy, turer og reiser vi tror du vil like basert på tidligere leieforhold eller annen relevant markedsføring. Vi benytter tredjeparter til å levere deler av den personaliserte kommunikasjonen.

Personopplysninger til tredjeparter

Hyre selger ikke personopplysninger til tredjepart. Vi vil kun gi tredjeparter tilgang til dine personopplysninger dersom det er nødvendig for å kunne administrere ditt kundeforhold, for eksempel til forsikringsselskap i forbindelse med forsikringsoppgjør, markedsføringsøyemed eller for analyseformål , eller for å kunne levere deg personlig tilpasset innhold hos oss eller andre nettsteder. Tilgang til dine personopplysninger for tredjeparter kan også gis dersom du har samtykket til dette.

Aggregerte og anonymiserte personopplysninger vil kunne oversendes til tredjeparter for å sikre optimal drift av tjenesten og til tredjeparter for egen markedsføring og tilpasning av tjenester som er relevante for deg. Personopplysningene vil bli aggregert hos Hyre, før de, i anonymisert form blir utlevert til tredjepart.

Personopplysninger og informasjon om bestillinger kan også bli utlevert til politi eller andre offentlige myndigheter hvis det er nødvendig for å overholde juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser eller forespørsler.

Kommunikasjon

Vi tilbyr alle våre brukere å motta kommunikasjon med forslag, tips og tilbud på e-post, SMS og meldinger i applikasjonene Hyre og Hyre Utleier. Dette kan du enkelt endre under innstillinger på din profil.

Tidvis vil vi kommunisere om funksjonalitet, endringer eller nyheter i tjeneste og produkt eller annen informasjon som antas å være relevant for den enkelte bruker av vår tjeneste. Etter markedsføringslovens § 15, tredje ledd, regner vi en aktiv brukerkonto hos oss og aksept av denne personvernerklæringen som samtykke til dette. Kommunikasjonen kan skje til oppgitt telefonnummer, e-postadresser, adresse eller som varsler gjennom applikasjonene.

Endringer i personvernerklæringen

Hyre forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Alle registrerte brukere hos oss vil bli varslet ved endringer med forespørsel om å godkjenne disse. Aksept av denne personvernerklæringen, herunder endringer som tilkommer, er en forutsetning for videre bruk av tjenestene som tilbys av Hyre.

Annet

Hyre AS ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. Skulle du ha ytterligere spørsmål til vår personvernpolicy hører vi gjerne fra deg. Send oss gjerne en e-post på hei@hyre.no.

Du har for øvrig rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger.