Backendutvikler

Hyre er på jakt etter backendutviklere til å bygge verdens enkleste bildelingstjeneste. Vår tilgjengelighet og stabilitet i systemet, samt våre integrasjoner mot tredjepart lar oss levere den tjenesten våre kunder forventer og elsker.

Søk på denne stillingen

Søknad sendes til careers@hyre.no. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.

Ansettelsesform: Fast

Om stillingen:
Hyre er i sterk vekst og vi trenger flere backendutviklere til vårt utviklingsteam. Nå ser vi etter flere til å være med vår reise. Vi har en bransjeledende, skalerbar plattform som står i hjertet av alt vårt selskap foretar seg. Det solide fundamentet backenden vår gir oss lar oss enkelt få enda flere biler på plattformen vår og vil hjelpe oss nå når vi skal skalere.

Som backendutvikler hos Hyre vil du være en del av vårt utviklerteam. I dag er vi organisert slik at en utvikler tar en funksjon fra idéstadiet helt frem til fullført løsning. Dette gir stor frihet og stort ansvar på den enkelte utvikler for å lage en robust og korrekt løsning.

Hva skal du gjøre?
 • Skrive robust, testet og pragmatisk kode
 • Videreutvikle funksjoner i kjernesystemet til Hyre
 • Ha direkte påvirkning på Hyre sitt produkt og fremtid
 • Forbedre våre eksisterende systemer og ta dem til et nytt nivå
 • Være en del av et tett sammenknyttet utviklerteam med kort vei til beslutninger

Hvem tror vi du er?
 • Har god erfaring med utvikling over hele stacken, et pluss om det er i våre teknologier: Python, Django, Postgres, Terraform.
 • Er interessert i hele stacken, selv om dette ikke er fokusområdet
 • Er selvdrevet og motivert til å lage gode løsninger
 • Skriver robust, vedlikeholdbar kode og setter pris på håndverket som inngår i programvareutvikling
 • Har et pragmatisk sinn med fokus på å lage gode tjenester for kundene våre og videreutvikle disse
 • Du har gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

For spørsmål om stillingen ta kontakt med oss på chat i hyre.no, chat i Hyre-appen eller på careers@hyre.no. Alle søknader vil behandles konfidensielt, og for å søke på stillingen ber vi om:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Karakterutskrift fra høyskole/universitet

Om Hyre

Vi i Hyre er brennende opptatt av teknologi og deler alle en visjon om en fremtid der ingen trenger å eie egen bil i byene. Hver dag utfordrer vi hvordan vi forflytter oss i og ut av byene, mot en fremtid vi tror består av delte, selvkjørende elektriske biler. Dette er drevet av at:

 • Bilen i seg selv endrer seg. Den blir koblet til internett som muliggjør mer effektiv deling. I tillegg blir den elektrisk og når tiden er inne – selvkjørende.
 • Demografien endrer seg. Bilen er ikke lenger et viktig statussymbol, og vi ser at flere unge allerede i dag ikke ønsker å eie egen bil. Folk vil ha enkelhet, fleksibilitet og frihet, uten å være låst til sin egen bil.
 • Bærekraftig utvikling er et krav. Måten vi forflytter oss på i dag er ikke bærekraftig. Selv med elektriske biler vil fortetting i de største byene tvinge frem alternative løsninger innen persontransport.

I 2017 lanserte Hyre første versjon av vår bildelingsplattform i Oslo. Med kun en app kan du bestille, åpne og betale for leieforholdet – helt uten at du trenger å møte noen. Bomring, drivstoff og leiepris blir automatisk kalkulert i sanntid, slik at du har full oversikt og ikke bruker tid på administrasjon. Målet er at du aldri er mer enn 5 minutter unna nærmeste Hyre-bil.

Hyre eies av Møller Mobility Group og ledende ansatte.

Se alle stillinger