Produkteier

Hyre søker en Produkteier som skal bygge ledende produkter innen persontransport, og styre et utviklerteam i verdensklasse.

Søk på denne stillingen

Søknadsfrist er 31. mars. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.

Vi i Hyre er brennende opptatt av teknologi og deler alle en visjon om en fremtid der ingen trenger å eie egen bil i byene. Hver dag utfordrer vi hvordan vi forflytter oss i og ut av byene, mot en fremtid vi tror består av delte, selvkjørende elektriske biler. Dette er drevet av at:

 • Bilen i seg selv endrer seg. Den blir koblet til internett som muliggjør mer effektiv deling. I tillegg blir den elektrisk og når tiden er inne – selvkjørende.
 • Demografien endrer seg. Bilen er ikke lenger et viktig statussymbol, og vi ser at flere unge allerede i dag ikke ønsker å eie egen bil. Folk vil ha enkelhet, fleksibilitet og frihet, uten å være låst til sin egen bil.
 • Bærekraftig utvikling er et krav. Måten vi forflytter oss på i dag er ikke bærekraftig. Selv med elektriske biler vil fortetting i de største byene tvinge frem alternative løsninger innen persontransport.

I 2017 lanserte Hyre første versjon av vår bildelingsplattform i Oslo. Med kun en app kan du bestille, åpne og betale for leieforholdet – helt uten at du trenger å møte noen. Bomring, drivstoff og leiepris blir automatisk kalkulert i sanntid, slik at du har full oversikt og ikke bruker tid på administrasjon. Målet er at du aldri er mer enn 5 minutter unna nærmeste Hyre-bil.

Hyre eies av Møller Mobility Group og ledende ansatte.

Om stillingen:
Som et selskap i rask vekst skal vi nå styrke teamet med en produkteier. Produkteier har hovedansvaret for at utviklingsteamet til enhver tid jobber med de riktige tingene, og at produktene våre til enhver tid blir det beste for våre brukere. Du vil også være involvert i partnerskap og integrasjon mot andre produkter og tjenester.

I et lite, men raskt voksende selskap er det viktig at du er strukturert, effektiv, og bidrar til smidige og kostnadseffektive prosesser. Vi søker alltid å automatisere mest mulig, og en viktig del av stillingen vil være å definere automatiserte prosesser som implementeres av våre utviklere.

Hva skal du gjøre?
 • Eie ansvaret for alle av Hyres produkter, og deres roadmap
 • Sette prioriteringer, planlegge aktiviteter, utarbeide estimater, vurdere risiko og sørge for gjennomføring
 • Lede interne utviklerressurser på digital tjenesteplattform
 • Koordinere de forskjellige integrasjons- og utviklingsprosjektene i tett samarbeid med alle deler av organisasjonen og eksterne partnere
 • Ansvarlig for å leie inn eksterne team og lede disse prosjektene ved behov

Hvem tror vi at du er?
 • Du er en sterk lagspiller og har gjerne 2-5 års erfaring som produkteier
 • Du er strukturert og har en analytisk tilnærming
 • Du tar effektive og informerte beslutninger basert på data
 • Du har grunnleggende forståelse for programmering, og kan kommunisere og evaluere beslutninger tatt av utviklerteamet
 • Du er brukerfokusert, samtidig som du har sterk forretningsforståelse
 • Du er en problemløser som bidrar til smartere måter å jobbe på sammen med vårt utviklerteam
 • Du bidrar til å gjøre Hyre et fantastisk sted å jobbe, og som produkteier skaper du en inkluderende og positiv arbeidsplass
 • Du brenner for Hyres visjon om en fremtid hvor ingen trenger å eie egen bil i byene

Hva kan Hyre tilby?
 • Konkurransedyktig lønn og verdifull erfaring fra et startup-selskap i vekst
 • Engasjerte og dyktige kollegaer som brenner for innovasjon og teknologi
 • Kort vei fra beslutning til gjennomføring
 • Arbeidsmiljø med høyt tempo og bratt læringskurve
 • Være med på en reise for å redefinere hvordan mennesker forflytter seg i og ut av byene
 • Gode priser på bil ved behov

For spørsmål om stillingen ta kontakt med Bjørn Olav Strand på telefon 913 37 784.

For å søke på stillingen krever vi:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Karakterutskrift fra VGS og ev. høyskole/universitet

Alle stillinger vil behandles konfidensielt.

Se alle stillinger