Driftskonsulent

Hyre søker to Driftskonsulenter som skal sørge for at bilene våre ruller trygt og godt på veien og at kundene våre får en enestående kundeopplevelse.

Søk på denne stillingen

Søknad sendes til careers@hyre.no. Søknadsfrist: Snarest.
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.

Ansettelsesform: Fast

Om stillingen:
Hyre har raskt etablert seg som en av Norges største bildelingstjenester, og har ambisjoner om videre sterk vekst. Større vekst betyr at flere biler blir kjøpt inn og satt på tjenesten. For å drifte flåten trenger vi driftskonsulenter som koordinering og bidrar til at biler, parkeringsplasser og fleet management systemet fungerer optimalt. I tillegg vil dialog med serviceverksteder og andre tjenesteleverandører være en del av de daglige oppgavene. Du må ikke ha en bakgrunn fra bilbransjen for å kunne tiltre i denne rollen.

Som Driftskonsulent vil du jobbe i en driftsavdeling med nytenkende og fremoverlente personer som sammen jobber for å lage det beste flåtestyringssystemet i verden.

Hva skal du gjøre?
 • Onboarde nye biler til flåten
 • Bidra i den daglige driften av flåten og ansvarsområder innenfor dette
 • Etablere nye parkeringslokasjoner til bilflåten
 • Følge opp og påvirke etablerte serviceverksted for å se nye muligheter for effektiv flåtedrift
 • Se nye muligheter for utvikling av datasystemer
 • Bidra med kompetanse og innsikt på tvers av avdelinger og prosjekter
 • Dialog med eksisterende servicepartnere for videreutvikling av tjenester og kvalitetssikring

Hvem tror vi du er?
 • Du har tidligere erfaring fra kundeservice/salg eller annen kundeoppfølging
 • Du er utadvent, positiv og løsningsorientert
 • Du er strukturert og er flink til å hjelpe andre med å finne gode løsninger
 • Du tåler en hverdag i endring
 • Du har grunnleggende forståelse og interesse for teknologi
 • Du har erfaring med å jobbe i støttesystemer og gode ferdigheter i MS Office
 • Du er sympatisk, ærlig og ambisiøs
 • Du brenner for Hyres visjon om en fremtid hvor ingen trenger å eie egen bil i byene

Hva kan Hyre tilby?
 • Konkurransedyktig lønn og verdifull erfaring fra et selskap i vekst
 • Engasjerte og dyktige kollegaer som brenner for innovasjon og teknologi
 • Kort vei fra beslutning til gjennomføring
 • Arbeidsmiljø med høyt tempo og bratt læringskurve
 • Være med på en reise for å redefinere hvordan mennesker forflytter seg i og ut av byene
 • Gode ordninger på leiebil gjennom Hyre

For spørsmål om stillingen ta kontakt med Torstein Jakobsen på telefon 90 80 47 97.

Om Hyre

Vi i Hyre er brennende opptatt av teknologi og deler alle en visjon om en fremtid der ingen trenger å eie egen bil i byene. Hver dag utfordrer vi hvordan vi forflytter oss i og ut av byene, mot en fremtid vi tror består av delte, selvkjørende elektriske biler. Dette er drevet av at:

 • Bilen i seg selv endrer seg. Den blir koblet til internett som muliggjør mer effektiv deling. I tillegg blir den elektrisk og når tiden er inne – selvkjørende.
 • Demografien endrer seg. Bilen er ikke lenger et viktig statussymbol, og vi ser at flere unge allerede i dag ikke ønsker å eie egen bil. Folk vil ha enkelhet, fleksibilitet og frihet, uten å være låst til sin egen bil.
 • Bærekraftig utvikling er et krav. Måten vi forflytter oss på i dag er ikke bærekraftig. Selv med elektriske biler vil fortetting i de største byene tvinge frem alternative løsninger innen persontransport.

I 2017 lanserte Hyre første versjon av vår bildelingsplattform i Oslo. Med kun en app kan du bestille, åpne og betale for leieforholdet – helt uten at du trenger å møte noen. Bomring, drivstoff og leiepris blir automatisk kalkulert i sanntid, slik at du har full oversikt og ikke bruker tid på administrasjon. Målet er at du aldri er mer enn 5 minutter unna nærmeste Hyre-bil.

Hyre eies av Møller Mobility Group og ledende ansatte.

Se alle stillinger