Growth Hacker

Hyre søker Growth Hacker til å skalere kanskje verdens enkleste og mest sømløse bildelingstjeneste til å bli ledende i landet på rekordtid.

Søk på denne stillingen

Søknadsfrist er 31. mars. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.

Vi i Hyre er brennende opptatt av teknologi og deler alle en visjon om en fremtid der ingen trenger å eie egen bil i byene. Hver dag utfordrer vi hvordan vi forflytter oss i og ut av byene, mot en fremtid vi tror består av delte, selvkjørende elektriske biler. Dette er drevet av at:

 • Bilen i seg selv endrer seg. Den blir koblet til internett som muliggjør mer effektiv deling. I tillegg blir den elektrisk og når tiden er inne – selvkjørende.
 • Demografien endrer seg. Bilen er ikke lenger et viktig statussymbol, og vi ser at flere unge allerede i dag ikke ønsker å eie egen bil. Folk vil ha enkelhet, fleksibilitet og frihet, uten å være låst til sin egen bil.
 • Bærekraftig utvikling er et krav. Måten vi forflytter oss på i dag er ikke bærekraftig. Selv med elektriske biler vil fortetting i de største byene tvinge frem alternative løsninger innen persontransport.

I 2017 lanserte Hyre første versjon av vår bildelingsplattform i Oslo. Med kun en app kan du bestille, åpne og betale for leieforholdet – helt uten at du trenger å møte noen. Bomring, drivstoff og leiepris blir automatisk kalkulert i sanntid, slik at du har full oversikt og ikke bruker tid på administrasjon. Målet er at du aldri er mer enn 5 minutter unna nærmeste Hyre-bil.

Hyre eies av Møller Mobility Group og ledende ansatte.

Om stillingen:
For Hyre handler den neste milepælen om vekst. Som et oppstartselskap er vi avhengig av å jobbe datadrevet og se etter nye muligheter for vekst i alle deler av organisasjonen. Growth Hacker skal bidra inn i alle vertikaler i vår lille, men raskt voksende organisasjon, med en tydelig målsetning om å øke antall utleiedøgn for Hyre. Du vil derfor spille en sentral rolle i markedsarbeidet, men også jobbe tett mot tjenesteutvikling, salg og forretningsutvikling. Stillingen rapporterer til markedssjef.

Overordnet ansvar vil sammen med markedssjef være å skape vekst i antall utleiedøgn, ved å gjennomføre et høyt antall tester og eksperimenter for å finne nye mekanismer for vekst som kan skaleres.

Hva skal du gjøre?
 • Etablere en helhetlig digital marketing stack og utvikle metoder for å systematisk følge opp effektene for alle gjennomførte markedstiltak – både online og offline
 • Følge opp Google Search Ads-kampanjer
 • Jobbe tett med alle roller i selskapet med mål om å øke utnyttelsesgraden på bilene gjennom CRM-tiltak, plassering av kjøretøy, prising o.l.
 • Gjennomføre kampanjer i kanaler som Facebook, Instagram, Snapchat, egne og nye kanaler
 • Komme opp med nye ideer for å drive konvertering og skape synlighet og gjennomføre eksperimenter hver uke med mål om å skape vekst
 • Analysere og evaluere alle gjennomførte kampanjer og foreslå endringer for økt effekt

Hvem tror vi at du er?
 • Du kan vise til eksepsjonelt gode resultater fra tidligere arbeid med å skape vekst hvor du har vært dypt involvert enten som konsulent eller i en annen startup
 • Du er kreativ og kan raskt gjøre idé til virkelighet
 • Du er selvstendig, strukturert og har en analytisk tilnærming til problemløsning
 • Du er full av energi og høy gjennomføringskraft
 • Du er resultatorientert og har god foretningsforståelse
 • Du brenner for Hyres visjon om en fremtid hvor ingen trenger å eie egen bil i byene

Hva kan Hyre tilby?
 • Konkurransedyktig lønn og verdifull erfaring fra et startup-selskap i vekst
 • Engasjerte og dyktige kollegaer som brenner for innovasjon og teknologi
 • Kort vei fra beslutning til gjennomføring
 • Arbeidsmiljø med høyt tempo og bratt læringskurve
 • Være med på en reise for å redefinere hvordan mennesker forflytter seg i og ut av byene
 • Gode priser på bil ved behov

For spørsmål om stillingen ta kontakt med Jon Harald Rønning på telefon 907 28 767‬.

For å søke på stillingen krever vi:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Karakterutskrift fra VGS og ev. høyskole/universitet

Alle stillinger vil behandles konfidensielt.

Se alle stillinger