Chief Operations Officer / Chief Financial Officer

Hyre søker COO/CFO som vil være med å lede an den største endringen innen persontransport siden T-Ford erstattet hest og kjerre.

Søk på denne stillingen

Søknadsfrist er 31. mars. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.

Vi i Hyre er brennende opptatt av teknologi og deler alle en visjon om en fremtid der ingen trenger å eie egen bil i byene. Hver dag utfordrer vi hvordan vi forflytter oss i og ut av byene, mot en fremtid vi tror består av delte, selvkjørende elektriske biler. Dette er drevet av at:

 • Bilen i seg selv endrer seg. Den blir koblet til internett som muliggjør mer effektiv deling. I tillegg blir den elektrisk og når tiden er inne – selvkjørende.
 • Demografien endrer seg. Bilen er ikke lenger et viktig statussymbol, og vi ser at flere unge allerede i dag ikke ønsker å eie egen bil. Folk vil ha enkelhet, fleksibilitet og frihet, uten å være låst til sin egen bil.
 • Bærekraftig utvikling er et krav. Måten vi forflytter oss på i dag er ikke bærekraftig. Selv med elektriske biler vil fortetting i de største byene tvinge frem alternative løsninger innen persontransport.

I 2017 lanserte Hyre første versjon av vår bildelingsplattform i Oslo. Med kun en app kan du bestille, åpne og betale for leieforholdet – helt uten at du trenger å møte noen. Bomring, drivstoff og leiepris blir automatisk kalkulert i sanntid, slik at du har full oversikt og ikke bruker tid på administrasjon. Målet er at du aldri er mer enn 5 minutter unna nærmeste Hyre-bil.

Hyre eies av Møller Mobility Group og ledende ansatte.

Om stillingen:
Hyre er i sterk vekst og trenger å styrke teamet med en ambisiøs leder for den daglige driften i selskapet. Stillingen er sentral i bedriften og vil ha overordnet ansvar for at vi når ambisjonene på enhetskostnader gjennom operasjonelle forbedringer som automatisering og smartere måter å jobbe på. Stillingen rapporterer til daglig leder.

Som et lite selskap er vi avhengige av at personen kan jobbe selvstendig og bredt, og du må være forberedt på å gjøre mye av jobben selv. Du er strukturert, og vil være en sterk driver for å bygge smidige og kostnadseffektive prosesser mot våre leverandører og internt i organisasjonen. Vi søker alltid å automatisere mest mulig og en viktig del av stillingen vil være å definere automatiserte prosesser som implementeres av våre utviklere.

Hva skal du gjøre?
 • Ansvar for resultatene fra den daglige driften som innebærer kostnadskontroll på Hyres biler, parkeringsavtaler, leverandørnettverk og relaterte kostnader
 • Bidra til å skape et verdensledende system for automatisert drift av biler gjennom tredjepartsnettverk
 • Jobbe tett med alle roller i selskapet med mål om å øke utnyttelsesgraden på bilene gjennom CRM-tiltak, plassering av kjøretøy, prising o.l.
 • Identifisere operasjonelle forbedringer og bidra til å løse disse med innovative prosesser
 • Gjøre grundige analyser for å belyse og hjelpe selskapet til å ta gode strategiske og operasjonelle beslutninger

Hvem tror vi at du er?
 • Du er selvstendig, strukturert, analytisk og kan vise til eksepsjonelt gode resultater fra tidligere arbeid – enten som konsulent eller tilsvarende erfaring fra annen startup
 • Du har utdannelse på masternivå, gjerne industriell økonomi eller lignende
 • Du har en sterk “drive” og ønske om å bygge et enestående selskap både for våre kunder og ansatte
 • Du er en god problemløser som kan bidra til nye måter å jobbe smartere på sammen med vårt teknologiteam
 • Du er selvgående og har mentaliteten til en entreprenør
 • Du har enestående excel- og analyseferdigheter, og har gjerne erfaring med SQL, Tableau og andre verktøy for analyser på store datasett

Hva kan Hyre tilby?
 • Konkurransedyktig lønn og verdifull erfaring fra et startup-selskap i vekst
 • Engasjerte og dyktige kollegaer som brenner for innovasjon og teknologi
 • Kort vei fra beslutning til gjennomføring
 • Arbeidsmiljø med høyt tempo og bratt læringskurve
 • Være med på en reise for å redefinere hvordan mennesker forflytter seg i og ut av byene
 • Gode priser på bil ved behov

For spørsmål om stillingen ta kontakt med Nils Petter Nordbø på telefon 990 49 525‬.

For å søke på stillingen krever vi:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Karakterutskrift fra VGS og ev. høyskole/universitet

Alle stillinger vil behandles konfidensielt.

Se alle stillinger